Hòa Tấu Đàn Tranh - Dòng Nhạc Anh Bằng & Trúc Hồ (2012)

Bạn hãy đăng nhập để có thể viết cảm nhận!

các ca khúc cùng album Hòa Tấu Đàn Tranh - Dòng Nhạc Anh Bằng & Trúc Hồ (2012)